Företags-utveckling

TÄNK OMs företagsinsatser är inriktade på ledarskap, systematik och kommunikation, alltid med genomtänkta pedagogiska upplägg. Vi är stolta över att skräddarsy våra insatser baserat på uppdragsgivarens önskemål och deltagarnas behov. Vår gedigna erfarenhet inom utbildningsbranschen säkerställer en effektiv och behovsanpassad kompetensutveckling för alla.

Vi vill bidra till andras framgång och utveckling!

Våra insatser för företag

Ledarskap

Våra ledarskapsinsatser syftar bl.a. till

  • ökad självinsikt och mod att utvecklas i sitt ledarskap.
  • nya perspektiv på hur strategi, struktur och kultur samverkar mot ett gemensamt mål.
  • konkreta verktyg för att leda och organisera en verksamhet där medarbetare trivs och vill utvecklas.

Kommunikation

Våra utbildningar och insatser inom kommunikation syftar bl.a. till

  • konkreta verktyg för att förstå kollegors och kunders behov samt vilka effekter det får på våra sätt att kommunicera.
  • ökad förståelse för hur vi fattar beslut, och på vilka sätt kommunikation kan bidra till positiva beteendeförändringar och beslutsprocesser.

SYSTEMATIK

Våra utbildningar och insatser inom systematik syftar bl.a. till

  • väl fungerande och tillitsfull styrkedja för ökad kvalitetsutveckling.
  • nya arbetsmetoder för att leva upp till krav och riktlinjer gällande uppföljning, systematik och kvalitetssäkring.
  • strategier för att öka medarbetares kompetens att tillsammans driva systematiskt, effektivt och tidsenligt förbättringsarbete.

Alla våra erbjudanden kan bokas i olika genomföranden - t.ex. inspirationsföreläsning, workshop, coachning eller utbildningsserier.