TÄNK OM

för att bidra till andras framgång och utveckling

Sedan 2009 har TÄNK OM framgångsrikt stöttat organisationer, ledare och medarbetare att lära nytt och tänka om. Vi har omfattande erfarenhet inom kompetensutveckling, pedagogisk förnyelse, kvalitetsgranskning, ledarutveckling och beteendeförändringar i organisationer. Alltid med stor passion för utveckling och lärande.

Vi strävar efter att stärka alla vi möter i deras dagliga arbete – här och nu – samt bidra till ett bättre, mer hållbart och solidariskt samhälle på längre sikt.

Vår vision är att bidra till andras framgång och utveckling!

VD

Frida Gustafsson Wennö

Vice VD

Annica Gustafsson Roxström